Verhuurder
Contact  I  Zoeken  I  Disclaimer
  Nieuws
>
Energiecertificaat (EPC)
!VERPLICHT VANAF 2009!
>
Wie betaalt ereloon makelaar?
 Tips
 

> Waar moet u bij het begin van de huur op letten? (checklist)
 HUURWET - VERHUREN 
Home  I  Vragen van verhuurders  I  Rechten van verhuurders  I  Plichten van verhuurders  I  Hulp
  
Vragen van verhuurders => Mijn huurder betaalt niet. Wat kan ik hiertegen doen?

 

U moet vooreerst begrijpen dat U de huurder niet zomaar kan buitengooien. U moet hem eerst een aangetekende brief sturen waarin U hem uitdrukkelijk vraagt om te betalen. U moet vermelden hoeveel hij moet betalen en tegen wanneer dit moet gebeuren.


Indien hij dan nog niet betaalt, moet U hem oproepen voor de vrederechter. In sommige vredegerechten kan U hiervoor formulieren verkrijgen. Besef wel dat U dan een gerechtelijke procedure begint! Indien U hiermee niet vertrouwd bent, raadpleegt U dan ook best een advocaat.

Voor de vrederechter kan U dan vragen dat de huurder de achterstallige huur betaalt. Eventueel kan U ook de "ontbinding" van uw contract vragen. U kan ook schadevergoeding en interesten vragen.

U moet er wel rekening mee houden dat de rechter de huurder uitstel van betaling kan verlenen.

Tip ! Uit ervaring weten wij dat U best de toestand niet te lang laat aanslepen. Stel dus zo snel mogelijk een aangetekende brief op.