Verhuurder
Contact  I  Zoeken  I  Disclaimer
  Nieuws
>
Energiecertificaat (EPC)
!VERPLICHT VANAF 2009!
>
Wie betaalt ereloon makelaar?
 Tips
 

> Waar moet u bij het begin van de huur op letten? (checklist)
 HUURWET - VERHUREN 
Home  I  Vragen van verhuurders  I  Rechten van verhuurders  I  Plichten van verhuurders  I  Hulp
 Vragen van verhuurders => Hoe eindigt de huurovereenkomst? 

De algemene regel is dat een huur wordt aangegaan voor (een minimumduur van) negen jaar. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om de huur vroeger te beŽindigen. Hier volgt een lijstje van de verschillende tijdstippen waarop men de huur kan beŽindigen:

  • Na negen jaar kan elk van de partijen de huur beŽindigen. De (ver)huurder moet dan wel minstens zes maanden voor het einde van de huur een opzegging betekenen. Als er binnen de zes maanden geen opzegging werd betekend, wordt de huurovereenkomst automatisch onder dezelfde voorwaarden verlengd.
  • De verhuurder kan op eender welk tijdstip de huur beŽindigen als hij van plan is om er zelf (of ťťn van zijn bloedverwanten) te gaan wonen. De verhuurder moet dit zes maanden van te voren melden aan de huurder.
  • De verhuurder kan na drie (of zes) jaar de huur beŽindigen als hij grote werken (herbouwen, verbouwen of renoveren) wil uitvoeren. Ook hier is er een opzeggingstermijn van zes maanden.
  • De verhuurder kan na drie (of zes ) jaar de huur (zonder reden) beŽindigen als hij een vergoeding betaalt aan de huurder. Na drie jaar bedraagt deze vergoeding negen maanden huur, na zes jaar bedraagt deze vergoeding zes maanden huur.
  • De huurder kan de huur op eender welk tijdstip beŽindigen als hij de verhuurder daarvan drie maanden op voorhand op de hoogte brengt. Als de huurder de overeenkomst binnen het jaar beŽindigt moet hij drie maanden huur betalen aan de verhuurder. Als hij in de loop van het tweede jaar de huur beŽindigt, moet hij twee maanden huur betalen. Als hij in de loop van het derde jaar beŽindigt, moet hij ťťn maand huur betalen (art. 3,ß4 B.W.).
  • Beide partijen kunnen een akkoord maken dat zij de huur wensen te beŽindigen.
  • De huur kan eindigen omwille van een ďcontractuele wanprestatieĒ van een van de partijen (artt. 1184 en 1741 BW).

De huur beŽindigen doet men best met een aangetekende opzeggingsbrief. Zo hebt u een bewijs in handen als er discussie ontstaat.

Opmerking : Er bestaan uitzonderingen op de regel dat elk huurcontract een minimumduur van negen jaar heeft. Zo kan men een (schriftelijke) huurovereenkomst voor maximum drie jaar opmaken. Op deze overeenkomst zijn er andere regels van toepassing. Een tweede uitzondering is de (schriftelijke) huurovereenkomst die de huurder voor de duur van zijn leven aangaat. Een derde uitzondering vormt de (schriftelijke) huurovereenkomst voor meer dan negen jaar.