Verhuurder
Contact  I  Zoeken  I  Disclaimer
  Nieuws
>
Energiecertificaat (EPC)
!VERPLICHT VANAF 2009!
>
Wie betaalt ereloon makelaar?
 Tips
 

> Waar moet u bij het begin van de huur op letten? (checklist)
 HUURWET - VERHUREN 
Home  I  Vragen van verhuurders  I  Rechten van verhuurders  I  Plichten van verhuurders  I  Hulp
 
     Vragen van verhuurders
 
  !!! De meeste onderstaande antwoorden gelden enkel wanneer u onder de Woninghuurwet valt.
   
  1. Waar moet ik als verhuurder bij het begin van de huur op letten?
  2. Waar kan ik een (model)huurcontract vinden?
  3. Huurprijs: herziening van de basishuurprijs I indexatie van de huurprijs I kosten en lasten
  4. Waarborg?
  5. Plaatsbeschrijving?
  6. Aan welke vereisten moet een woning voldoen alvorens ik ze kan verhuren?
  7. Welke herstellingen moet de verhuurder doen?
  8. Hoe eindigt de huurovereenkomst (opzegging huurcontract)?
  9. Mag de huurder de huur overdragen?
  10. Mag de huurder onderverhuren?
  11. Kan de verhuurder mij de onroerende voorheffing laten betalen?
  12. Wat is een renovatiehuurcontract?
  13. Wat gebeurt er met de huur als de woning van eigenaar verandert (bijv. als de woning wordt verkocht)?
  14. Wanneer kan men een verlenging van de huur wegens 'buitengewone omstandigheden' vragen?
  15. Mag de huurder huisdieren houden?
  16. Registratie van het huurcontract?
  17. Wat moet ik doen wanneer ik een geschil heb met de huurder?
  18. Wat is het verschil tussen een mondelinge en een schriftelijke huurovereenkomst?
  19. Ik heb een mondelinge huurovereenkomst gesloten maar de huurder ontkent dit. Hoe kan ik het bestaan van de huur bewijzen?
  20. Hoe verloopt de uithuiszetting (of uitdrijving) van een huurder?
  21. Mijn huurder betaalt niet. Wat kan ik hiertegen doen?