Verhuurder
Contact  I  Zoeken  I  Disclaimer
  Nieuws
>
Energiecertificaat (EPC)
!VERPLICHT VANAF 2009!
>
Wie betaalt ereloon makelaar?
 Tips
 

> Waar moet u bij het begin van de huur op letten? (checklist)
 HUURWET - VERHUREN 
Home  I  Vragen van verhuurders  I  Rechten van verhuurders  I  Plichten van verhuurders  I  Hulp
  
  
Vragen van verhuurders=> Wat gebeurt er met de huur als de woning van eigenaar verandert (bv. als de woning wordt verkocht) ?
 

Het antwoord op deze vraag verschilt al naargelang het huurcontract al dan niet een "vaste datum" heeft. Als het huurcontract "vaste datum" heeft, is de huurder beter beschermd. Door registratie krijgt het huurcontract vaste datum.

1. De huurovereenkomst heeft vaste datum.

Wettekst: Indien de huurovereenkomst een vaste dagtekening voor de vervreemding van het gehuurde goed heeft, treedt de verkrijger om niet of onder bezwarende titel in de rechten en verplichtingen van de verhuurder (op de datum van het verlijden van de authentieke akte), zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van vervreemding bedingt. 

In mensentaal betekent dit dat de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst (met "vaste datum") zal moeten naleven. Hij heeft dus dezelfde rechten en plichten t.o.v. de huurder als de vorige eigenaar. Een clausule in de huurovereenkomst kan hieraan niets veranderen.  


2. De huurovereenkomst heeft geen vaste datum.

Men zal een onderscheid moeten maken al naargelang de huurder meer of minder dan zes maanden in de woning woont.  

2.1. De huurder woont minder dan zes maanden in de woning.

In dit geval kan de nieuwe eigenaar de huurder uit de onmiddellijk en zonder enige vergoeding uit de woning zetten. 

2.2. De huurder woont langer dan zes maanden in de woning.

In dit geval heeft de nieuwe eigenaar dezelfde rechten en plichten (als de vorige eigenaar) tegenover de huurder. De nieuwe eigenaar kan de huur echter beŽindigen indien

  • hij een opzeggingstermijn geeft van drie maanden (moet betekend zijn binnen de drie maanden na het verlijden van de authentieke akte) 
  • hij dit doet om het goed persoonlijk te betrekken of om belangrijke werken uit te voeren of wanneer hij een vergoeding betaalt

Het is uiteraard van belang om te weten wanneer de termijn van zes maanden begint te lopen. Deze termijn vangt aan op het ogenblik waarop de vervreemdingsakte "vaste datum" heeft gekregen. Meestal is dit ofwel het ogenblik van het sluiten van de verkoopscompromis ofwel het ogenblik van het verlijden van de verkoopakte van de woning.