Verhuurder
Contact  I  Zoeken  I  Disclaimer
  Nieuws
>
Energiecertificaat (EPC)
!VERPLICHT VANAF 2009!
>
Wie betaalt ereloon makelaar?
 Tips
 

> Waar moet u bij het begin van de huur op letten? (checklist)
 HUURWET - VERHUREN 
Home  I  Vragen van verhuurders  I  Rechten van verhuurders  I  Plichten van verhuurders  I  Hulp
 
 Vragen van verhuurders => Herziening van de basishuurprijs (woninghuur). 

Er zijn drie mogelijke vormen van herziening : ofwel een herziening overeengekomen tussen de partijen (A) ofwel een herziening die opgelegd wordt door de rechter (B) ofwel een verhoging van de huurprijs op verzoek van de verhuurder (C).

A.     Herziening van de huurprijs door een akkoord tussen huurder en verhuurder.

De huurder en de verhuurder kunnen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien.

B.     Herziening van de huurprijs door een beslissing van de rechter.

Indien de huurder en de verhuurder niet binnen de opgelegde termijn (zie hierboven) akkoord geraken over de herziening van de huurprijs, kan de rechter een herziening van de huurprijs toestaan als de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden minstens 20 % hoger of lager is dan huurprijs op het ogenblik van indiening de vordering. De rechtsvordering tot herziening moet ingesteld worden tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van de lopende driejarige huurperiode.

Normale huurwaarde = de huurprijs die de gemiddelde Belg zou betalen voor de woning.

Nieuwe omstandigheden = omstandigheden die niet bestonden op het ogenblik dat de huurprijs werd vastgesteld en die niet wijten zijn aan het persoonlijk toedoen van de (ver)huurder.

De (nieuwe) omstandigheden moeten de huurprijs gedurende drie volle  jaren beïnvloeden. Twee voorbeelden kunnen dit verduidelijken:

  • Voorbeeld 1: Uw straat wordt gedurende twee maanden opgebroken. Als huurder kan u geen verlaging van de huurprijs vragen omdat de minderwaarde maar twee maanden ( en geen drie volle jaren) zal duren.
  • Voorbeeld 2: Uw straat is onlangs prachtig vernieuwd. De verhuurder kan dan wél de huurprijs verhogen omdat deze waardevermeerdering (van de huurwoning) drie volle  jaar zal blijven bestaan.

Huurprijs bij de indiening van de vordering  = de huurprijs die eisbaar is op het tijdstip van de indiening van het verzoek rechtsvordering  tot herziening van de huurprijs.

C.     Verhoging van de huurprijs op vraag van de verhuurder.

De rechter toestaan dat de verhuurder de huurprijs verhoogt als hij werken in de huurwoning heeft gedaan. De verhuurder moet dan wel bewijzen dat de normale huurwaarde van de woning met tien procent  is gestegen door de werken.

De werken die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de woning voldoet aan de “vereisten van gezondheid, bewoonbaarheid en veiligheid” kunnen echter niet leiden tot een verhoging van de huurprijs.     

De verhuurder moet de rechtsvordering tot verhoging van de huurprijs instellen tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van de lopende driejarige huurperiode.