Verhuurder
Contact  I  Zoeken  I  Disclaimer
  Nieuws
>
Energiecertificaat (EPC)
!VERPLICHT VANAF 2009!
>
Wie betaalt ereloon makelaar?
 Tips
 

> Waar moet u bij het begin van de huur op letten? (checklist)
 HUURWET - VERHUREN 
Home  I  Vragen van verhuurders  I  Rechten van verhuurders  I  Plichten van verhuurders  I  Hulp
 
 Vragen van verhuurders => Wat is het verschil tussen een mondelinge en een schriftelijke huurovereenkomst?
 
Een schriftelijke huurovereenkomst moet opgesteld zijn in zoveel exemplaren als er partijen zijn bij de overeenkomst. Normaal moet men dus twee exemplaren opstellen. Elk van de exemplaren moet vermelden hoeveel originelen er zijn opgesteld en ondertekend.

Opgelet! U maakt best drie exemplaren. U moet binnen de vier maanden immers een exemplaar registreren. Hiervoor gebruikt u het derde exemplaar.

Indien er niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan (bijv. als er slechts één exemplaar is opgesteld) dan wordt de huurovereenkomst beschouwd als een mondelinge huur!

Een mondelinge en een schriftelijke huur hebben drie verschillende gevolgen:

1. Indexatie.

Bij een mondelinge huur (gesloten na 31 mei 1997) kan de huurprijs niet jaarlijks worden geïndexeerd.

2. Relatie tussen huurder en verhuurder.

Een mondelinge huur heeft (in de relatie tussen de huurder en de verhuurder) dezelfde gevolgen als een geschreven huurovereenkomst. 

Opgelet ! Een huurovereenkomst van drie jaar (of minder) of een huurovereenkomst van meer dan negen jaar moet schriftelijk worden gesloten. Indien dit niet gebeurt blijft de (mondeling gesloten) huur geldig maar zal de duur van de huur automatisch verlengd (of herleid) worden tot negen jaar.

Voorbeeld: De huurder en verhuurder sluiten mondeling een huur voor één jaar. De huur begint op 1 oktober 2002 en eindigt op 31 september 2003. Deze huur wordt automatisch verlengd tot 31 september 2011 (2002 + 9). In die negen jaar kan de huur niet geïndexeerd worden. De huur kan enkel beëindigd worden op één van de wettelijk voorgeschreven manieren.

3. In de relatie met derden.

Een huurovereenkomst van meer dan negen jaar kan tegen een derde (bijv. koper van de woning) ingeroepen worden wanneer ze is vastgelegd in een authentieke akte en ze is overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar de gehuurde woning gelegen is. Indien men niet aan deze voorwaarden voldoet dan zal de duur van de huur (t.o.v. de derde) negen jaar bedragen. 

Tip! U kiest best voor een geschreven huurovereenkomst die u kan registreren. Door de registratie bent u immers beter beschermd wanneer de woning bijvoorbeeld van eigenaar verandert.