Verhuurder
Contact  I  Zoeken  I  Disclaimer
  Nieuws
>
Energiecertificaat (EPC)
!VERPLICHT VANAF 2009!
>
Wie betaalt ereloon makelaar?
 Tips
 

> Waar moet u bij het begin van de huur op letten? (checklist)
 HUURWET - VERHUREN 
Home  I  Vragen van verhuurders  I  Rechten van verhuurders  I  Plichten van verhuurders  I  Hulp
 
 Vragen van verhuurders => Mag de huurder onderverhuren? 
 

Wat is onderhuur?

Jan huurt een huis van Frans. Jan verhuurt echter een deel van het huis aan Ellen. Jan is dus tegelijkertijd huurder (van Frans) en verhuurder (aan Ellen). De relatie tussen Jan en Ellen noemt men een Ďonderhuurí.

Mag ik onderverhuren?

De huurder die een woning huurt die hij gebruikt als 'hoofdverblijfplaats', mag deze woning niet volledig onderverhuren. Met de instemming van de verhuurder mag hij een gedeelte onderverhuren op voorwaarde dat het resterende gedeelte tot zijn 'hoofdverblijfplaats' bestemd blijft. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar men eet, slaapt, zich ontspant,...

Indien de onderhuurder het goed ook tot zijn 'hoofdverblijfplaats' bestemt dan gelden enkele bijzonderheden:

  • De duur van de onderverhuring mag de resterende looptijd van de hoofdhuurovereenkomst niet overtreffen. 

  • De huurder moet vooraf de onderhuurder in kennis stellen van zijn hoedanigheid en van de omvang van zijn rechten. 

  • Wanneer de verhuurder aan de hoofdhuurovereenkomst een einde maakt, moet de huurder uiterlijk de vijftiende dag na ontvangst van de opzegging een afschrift daarvan aan de onderhuurder betekenen en hem ervan in kennis stellen dat de onderverhuring op dezelfde dag als de hoofdhuurovereenkomst beŽindigd wordt. 
    Wanneer de huurder vervroegd de hoofdhuurovereenkomst beŽindigt, moet hij de onderhuurder een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden geven, samen met een afschrift van de opzegging die hij aan de verhuurder richt, en moet hij de onderhuurder een vergoeding betalen die gelijk is aan drie maanden huur.
    In deze gevallen van vroegtijdige beŽindiging kan de onderhuurder geen verlenging van de huur wegens buitengewone omstandigheden vragen.