Verhuurder
Contact  I  Zoeken  I  Disclaimer
  Nieuws
>
Energiecertificaat (EPC)
!VERPLICHT VANAF 2009!
>
Wie betaalt ereloon makelaar?
 Tips
 

> Waar moet u bij het begin van de huur op letten? (checklist)
 HUURWET - VERHUREN 
Home  I  Vragen van verhuurders  I  Rechten van verhuurders  I  Plichten van verhuurders  I  Hulp
 
Vragen van verhuurders => Indexatie van de huurprijs.

Algemeen.

U kan de indexatie uitdrukkelijk in de huurovereenkomst uitsluiten. Als u dat niet hebt gedaan en u hebt een schriftelijk huurcontract dan is de "aanpassing aan de kosten van levensonderhoud" (indexatie) éénmaal per huurjaar, verschuldigd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Deze aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug tot drie maanden voorafgaand aan die van het verzoek.
Contractuele clausules in de aard van “de indexatie zal automatisch en van rechtswege gebeuren” of  “indexatie zal zonder voorafgaand verzoek van de verhuurder gebeuren” zijn ongeldig 

Indexatie.

Indien de partijen zijn overeengekomen dat de huur geïndexeerd wordt, moet dit volgens een bepaalde formule worden berekend.

          basishuurprijs x nieuwe indexcijfer  
  nieuwe (maximum)huurprijs =   ---------------------------------------------  
                      aanvangsindexcijfer  

Basishuurprijs = huurprijs uit het huurcontract. De  kosten en lasten, die volgens de huurovereenkomst ten laste van huurder zijn mogen niet worden meegeteld!

Nieuwe indexcijfer : voor contracten gesloten na 1 januari 1994 is dit het gezondheidsindexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Als de huur bijvoorbeeld op 1 maart 2001 aanving dan moet u elk jaar het indexcijfer van februari nemen.

Aanvangsindexcijfer : voor contracten gesloten na 1 januari 1994 is dit het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is gesloten. Als u bijvoorbeeld op 20 februari 2001 een huurcontract hebt gesloten dan moet u het indexcijfer van januari 2001 nemen.

Opmerkingen:

  • De prijs die men bekomt door de bovenstaande formule is een maximumprijs. De verhuurder kan, bijvoorbeeld omdat hij een andere formule gebruikt, een lagere huurprijs vragen. 
  • Huurder en verhuurder kunnen overeenkomen dat de indexatie minder frequent dan om het jaar gebeurt. Zij kunnen echter niet overeenkomen dat de indexatie voor het verstrijken van één jaar gebeurt. Een indexatie na twee jaar is dus mogelijk maar een indexatie na elf maanden is uitgesloten!
  • De verhuurder heeft één jaar de tijd om de betaling van de (achterstallige) indexaanpassingen voor de rechter op te eisen.