Verhuurder
Contact  I  Zoeken  I  Disclaimer
  Nieuws
>
Energiecertificaat (EPC)
!VERPLICHT VANAF 2009!
>
Wie betaalt ereloon makelaar?
 Tips
 

> Waar moet u bij het begin van de huur op letten? (checklist)
 HUURWET - VERHUREN 
Home  I  Vragen van verhuurders  I  Rechten van verhuurders  I  Plichten van verhuurders  I  Hulp
 Vragen van verhuurders => Wat moet ik doen wanneer ik een geschil heb met de huurder?
Wij raden aan om eerst samen naar een oplossing te zoeken. Als dit niet lukt, kan U kiezen voor een "verzoeningsprocedure" of een "gerechtelijke procedure". Beide procedures worden gevoerd voor de vrederechter van het kanton waar het gehuurde goed ligt.

Verzoeningsprocedure

Indien U een geschil hebt over de huur kan U steeds een "verzoeningsprocedure" starten bij het vredegerecht. Deze procedure is kosteloos en u heeft er geen advocaat voor nodig. 
Om de procedure te starten, neemt u contact op met de griffie ven het vredegerecht van de plaats waar de woning gelegen is. De griffie zal dan de huurder en de verhuurder (per brief) oproepen voor de vrederechter. Er kunnen zich twee situaties voordoen:

  • Ofwel bereiken huurder en verhuurder een akkoord voor de rechter.  
  • Ofwel bereiken huurder en verhuurder geen akkoord (of daagt een van de partijen niet op). In dit geval zal u een gerechtelijke procedure moeten starten. 

Gerechtelijke procedure.

In een gerechtelijke procedure laat u zich best bijstaan door een specialist.